Tyto stránky jsou pouze pro osoby starší 18 let.

VENIX PRO - GRAPE -X

Poznej galaxii chutí 

Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s příchutí hroznů - GRAPE-X. Až 700 potahů nabízí bohatou a plnou chuť šťavnatých hroznů. Užijte si perfektní vaping s naší elektronickou cigaretou VENIX, která vám přináší autentický zážitek s intenzivní a nezapomenutelnou chutí zralých hroznů, aby každý váš potah byl osvěžujícím potěšením.

 • Obsah nikotinu: 1,62 %
 • Obsah náplně: 2ml - E-kapalina s celkovým obsahem nikotinu 36mg
 • Kapacita baterie: 400mAh
 • Hliníkové tělo
 • Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,0494 mg
 • Kvalitní zpracování
 • Perfektní na cesty
 • Výkonná e-cigareta
 • Technologie MESH Coil 2.0
 • Nejlepší poměr cena/výkon
 • Výrazné chuťové profily
 • Česká značka

 

169 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Možnosti doručení
VENIX PRO - GRAPE -X

Detailní popis produktu

INOVACE A KVALITA

VENIX PRO není jenom e-cigareta, je to zážitek. S obsahem nikotinu 18 mg/ml a kapacitou baterie 400mAh nabízí nejen vynikající chuť, ale také dlouhou výdrž. Díky hliníkovému tělu je VENIX PRO odolný a perfektní do každých podmínek. Navíc naše e-cigarety jsou navrženy s pečlivostí české značky, což zaručuje nejvyšší kvalitu. Od prémiových cívek a baterií až po nejkvalitnější atomizéry a tanky, naše produkty zajišťují nejvyšší kvalitu vapování. Dopřejte si to nejlepší s naší jednorázovou e-cigaretou!


MODERNÍ DESIGN &
POKROČILÁ TECHNOLOGIE

Modern Design

TECHNOLOGIE MESH Coil 2.0
Chuť na 1. místě!

VENIX PRO je víc než jenom elektronická cigareta, je to mistrovství ve vapování. Díky pokročilé technologii MESH Coil 2.0 je zajištěno dokonalé rozložení tepla a rovnoměrné zahřátí e-liquidu, díky čemuž dosahujete vyšší kvality chuti a intenzivnějších oblaků páry. Výsledkem je intenzivní chuť, která si vás získá a nechá vás toužit po dalším potahu.

Puff

700

Рotahů

Flavor

23

Příchutí

Nikotin

1,62 %

Nikotin

Modern Technology
 
 

Parametry

VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
700 Potahů
VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
2ml Obsah náplně
VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
400mAh Kapacita baterie
VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
1,62 % / 36mg Obsah nikotinu
VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
0,051 mg Na jedno potáhnutí
VENIX PRO - BLACK GRAPE-X
Česká značka

 

VENIX PŘÍRUČKA UŽIVATELE

#ShowMore#

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje.  

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Vypláchněte si ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Může vyvolat alergickou reakci.

 

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI


Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP) GHS07 Varování


Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208

Prvky označení
výstražný symbol nebezpečnosti


signální slovo Varování
standartní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje kyselinu 4-oxopentanovú a 4-hydroxy-2,5-dimetylfurán-
2(3H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.


Další nebezpečnost Obsahuje: 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamid
nikotin
kyselina 4-oxopentanová
kyselina 2-methylbutanová

 
Dovozce:  Caesar Vape s.r.o., Tálínská 1003, Kyje, 198 00 Praha 9

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto